Svet staršev

SVET STARŠEV:

je posvetovalni organ. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesov staršev in njihovih otrok. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih vzgojnih skupin.