Učna pomoč

Dijakom, ki bivajo v dijaškem domu zagotavljamo brezplačno učno pomoč. Vzgojitelji in prostovoljci – študentje FNM UM,  FF UM in PeF UM.

Mojca Ješovnik

Lučka Šantl

Matematika

svet. delavka, metode in oblike učenja, obvladovanje treme,

Učenje je lahko tudi zabavno!

NAJPREJ UGOTOVI KAKŠEN JE TVOJ UČNI TIP?

Poznamo več učnih tipov. Kako ugotoviš kakšen učni tip si? Kako si najlažje zapomniš stvari?

1. Če vidiš… VIDNI TIP. Pretežni del informacij zaznava preko vida (bolje si zapomni, če informacijo vidi): v obliki slike, grafične podobe, demonstracije, filma.

Namig:

 1. pri pouku vedno glej učitelja, še posebno gestikulacijo
 2. uredi svoje zapiske in zvezek
 3. uporabi barve za podčrtavanje in označi ključne besede
 4. svoje ideje vedno nariši, naslikaj, napiši
 5. beri ilustrirana besedila
 6. predstavljaj si besede
 7. uporabljaj miselne vzorce!

3. Če slišiš……SLUŠNI TIP. Najhitreje in najbolje informacije sprejema s slušnim zaznavanjem. Tak posameznik je pozoren na zvoke okoli sebe, barvo glasu

 1. svoje ideje predstavi v obliki nastopa
 2. o idejah (snovi) se pogovarjaj
 3. narekuj drugemu pomembne besede, ideje
 4. svoje znanje širi drugim, razlagaj snov drugim!

3. Če občutiš…..TELESNO –GIBALNI TIP. Ta tip zaznava s preizkušanjem, otipom in notranjimi občutki. Značilno je, da veliko piše, ko se uči. Ko razmišlja se veliko giba. Ima potrebo, da reši čim več vaj.

ALI VEŠ, da…si zapomnimo približno:
• 10 % tega, kar preberemo,
• 20 % tega, kar slišimo,
• 30 % tega, kar vidimo,
• 70 % tega, kar vidimo, slišimo ali kar sami rečemo,
• 90 % tega, kar sami počnemo.

Dobre učne navade, zbranost, sodelovanje pri pouku in redno domače delo, so zagotovilo za dober (odličen) učni uspeh

Kako naj se učim?

Za uspešno učenje sta poleg motivacije in volje pomembna tudi vedenje, znanje – kako se učno snov naučiti. Moramo se naučiti, kako se uspešno učiti in na kaj vse moramo biti pozorni.

Namigi:

 1. NAREDI SI PLAN UČENJA! Določi si čas, ko se boš začel učiti in kdaj boš učenje zaključil. Če imaš težave s koncentracijo, upoštevaj kratke odmore in v tem času delaj, kar te veseli.
 2. POSTAVI SI CILJ! Preveri, kaj imaš za domačo nalogo in kaj se želiš naučiti.
 3. PRIPRAVI SI VSE, KAR POTREBUJEŠ ZA UČENJE! Pripravi učbenike, zvezke, zapiske, orodja za matematiko…Pomembno je, da imaš primeren prostor za učenje ( miren, odstrani moteče faktorje: mobitel, ugasni televizijo, računalnik, zapri vrata…)
 4. NA HITRO PREGLEJ SNOV, ki se jo moraš naučiti, jo preberi v celoti. Pomembno je, da se učiš SPROTI, da se ti ne nabere preveč učne snovi.
 5. SNOV PONOVNO PREBERI, podčrtaj si pomembne dele snovi ali samo besede, naredi miselni vzorec, izpiši glavne pojme.
 6. PODČRTUJ ključne dele snovi, predvsem to, kar pri ponavljanju želiš takoj videti.
 7. UPORABLJAJ VPRAŠANJA, ki jih sam sestaviš.
 8. S pomočjo vprašanj PONOVI in PREVERI svoje znanje.

NE UČI SE NA PAMET!

UČI SE Z RAZUMEVANJEM!

NAUČENO ZNANJE UPORABI, POVEŽI!

5 X P
1. POMISLI pri zaprtem zvezku, kaj ste v šoli delali zadnjo uro.
2. PRELETI celotno snov v zvezku ali učbeniku.
3. PREBERI snov pozorno in z razumevanjem.
4. PONOVI večkrat in na različne načine.
5. PREGLEJ celoto še enkrat.