E-račun

E-RAČUN
Dijaški dom Maribor je dodan v register izdajateljev E-računov, ki vsebuje seznam podjetij, ki
izdajajo e-račune in tako svojim strankam omogočajo prejem računov v elektronski obliki.
Račun za naše storitve vam lahko pošiljamo v vašo spletno banko, kjer plačilo le potrdite in se rešite nepotrebnega prepisovanja s položnic in računov, hkrati pa še prihranite na bančni proviziji.

SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE Z E-RAČUNI
S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.