Domski sklad

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINEdomski-sklad

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto 2013 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.228,45 EUR).

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem oz. proračunih lokalnih skupnosti, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

Zato vas Dijaški dom Maribor v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen in sicer

Domski sklad Dijaškega doma Maribor

Sklad05
Sredstva bodo namenjena za:
  • sofinanciranje domskih prireditev za dijake, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • pomoč socialno šibkim dijakom pri plačilu oskrbnine,
  • nagrajevanje dijakov, ki se med šolskim letom izkažejo s svojim delom, prizadevnostjo in vedenjem.

 

Višina sredstev, ki jih želimo zbrati (v EUR): 2.000  OBRAZEC

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri Dijaškem domu Maribor, Gosposvetska 89, 2000 Maribor.

Vse informacije dobite na spletni strani www.sklad05.si in po elektronski pošti info@sklad05.si.
Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,
Primož Šporar – predsednik uprave Sklada 05
Nosilec dejavnosti:
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
Britof 469, 4000 Kranj
GSM: + 386 41 684 182
e-pošta: info@sklad05.si
spletna stran: www.sklad05.si