O nas

Osebna izkaznica

Naslov

DIJAŠKI DOM MARIBOR
GOSPOSVETSKA CESTA 89, 2000 MARIBOR

Davčna številka

SI39583953

Matična številka

5051231000

Kako do nas

RAVNATELJ

Dr. Andrej Fištravec, prof. soc.

+386 2 235 06 54

GSM: 040/978308

DOMSKA SVETOVALNA DELAVKA

Lučka Šantl

+386 2 235 06 78

ŠTUDENTSKA PISARNA in TURISTIČNE STORITVE

Katja Forštnarič

+386 2 235 06 53

RAČUNOVODKINJA in TAJNICA VIZ

Zdenka Gornik

+386 2 235 06 53

VODJA KUHINJE

Špela Brezovnik 

+386 2 235 06 63

Nekoč in danes

 

Leta 1980 je bil na Gosposvetski cesti zgrajen nov dom, poimenovali so ga Dom srednjih šol Janez Hribar.Leta 1992 smo ga preimenovali v Dijaški dom MARIBOR.

Dom se nahaja v neposredni bližini treh fakultet UM in sicer: Filozofke fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko, …

Sprejema dijakinje in dijake vseh mariborskih srednjih šol in študente višjih strokovnih šol. Proste kapacitete zapolnijo študenti Univerze Maribor. Dom razpolaga s 340-imi ležišči.

Domski prostor sestavljajo: sobe (eno in dvoposteljne); učilnice, knjižnica, čitalnica, fitnes, glasbene sobe, mladinska soba, kuhinja z jedilnico, pralnica, večnamenska dvorana, računalniška učilnica, prostor za namizni tenis in streljanje, soba za druženje in praznovanja idr.

Za organizirane športne dejavnosti ima dom v najemu telovadnico v Osnovni šoli Kamnica. Za rekreacijo je v neposredni bližini možno koristiti igrišče študentskih domov in zelenice doma.

Cilji doma:

 • zagotoviti dijakom in delavcem doma zdravo, varno in spodbudno okolje,
 • zagotoviti dijakom dobre pogoje za izobraževanje in vzgojo,
 • doseči čim boljši učni uspeh,
 • organizirati različne oblike učne pomoči,
 • dijakom omogočiti kakovostno izrabo prostega časa, razvoj talentov in zadovoljitev osebnih interesov,
 • povečati kulturo bivanja,
 • zagotavljati osebnostno rast posamezniku.

Organizacija dela

Za uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela skrbijo:

 • ravnatelj doma,
 • vzgojitelji – so neposredni izvajalci vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • svetovalna delavka – sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • knjižničarka,
 • poslovna sekretarka in računovodkinja – odgovorne so za administrativno-računovodske zadeve,
 • osebje v kuhinji – skrbi za prehrano,
 • služba za vzdrževanje – skrbi za vzdrževanost, urejenost doma in higieno (hišnik, čistilke, perice),
 • vratarska služba – nadzoruje prihode in izhode, sprejema goste,
 • nočni varnostnik – odgovoren je za varnost dijakov v nočnem času.

Organi vodenja zavoda in strokovni organi

Organi vodenja

Svet zavoda: je organ upravljanja zavoda.

Člani imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga:

 • trije predstavniki ustanovitelja
 • pet predstavnikov delavcev doma
 • trije predstavniki staršev
 • dva predstavnika dijakov
 • predstavnik študentov

Ravnatelj: je poslovodni organ in pedagoški vodja zavoda.

Strokovni in drugi organi zavoda:

Vzgojiteljski zbor,

Oddelčni vzgojiteljski zbor,

Strokovni aktivi,

Pritožbena komisija,

Komisija za kakovost.

Svet staršev: je posvetovalni organ. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesov staršev in njihovih otrok. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih vzgojnih skupin.

Pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta
z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si   e-pošta: dpo@datainfo.si   
telefon: +386(0)2 620 4 300